440C

Herkunft: USA
Kohlenstoff (%): 0,95-1,2
Chrom (%): 16-18
Molybdän (%): 0,75
Rockwell (HRC): 57-58